พวกเราขอร่วมส่งกำลังใจให้รุ่นพี่ปริญญาโท รุ่นที่ 8 ที่พึ่งเข้ารับประสาทปริญญาไปมาดๆ

พวกเราขอร่วมส่งกำลังใจให้รุ่นพี่ปริญญาโท รุ่นที่ 8 ที่พึ่งเข้ารับประสาทปริญญาไปมาดๆ31 มีนาคม 2563พวกเราขอร่วมส่งกำลังใจให้รุ่นพี่ปริญญาโท รุ่นที่ 8 ที่พึ่งเข้ารับประสาทปริญญาไปมาดๆ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา “นาวาตรีหญิงสุกัญญา บำรุงวัตร์” หรือพี่ติ๊ก สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วย พวกเราทุกคนขอชื่นชม และร่วมส่งกำลังใจให้รุ่นพี่คนเก่ง รวมทั้ง คุณหมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทุกๆท่านนะคะ