แสดงความยินดีกับรุ่นพี่ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน APDI57

ศิษย์เก่า APDI 57 หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นางสาวสุทธิดา คงตาล ได้รับรางวัล Star of the year 2020 โดย บริษัท​ไทยเวียทเจ็ตแอร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้นางสาวสุทธิดา คงตาล ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง In-flight service Officer ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ