อบรมการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) และการสำลัก(Chocking)

30 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ร่วมกับสำนักงานอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการ อบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรปฐมพยาบาล การช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และ การสำลัก (Chocking) แก่นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต(ภาคไทย) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาคอินเตอร์) ในวันนี้ ณ ห้องประชุมเกษมสันนิบาต อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

เพื่อปลูกฝังเยาวชนมีจิตบริการที่ดีและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือชีวิตผู้ในกรณีฉุกเฉินได้อย่างทั้งท่วงที โดยมี อาจารย์เรวัติ กล้าโชติชัย ให้การต้อนรับ และกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ทางสถาบันฯ ขอขอบพระคุณ สำนักงานอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย ที่มาให้ความรู้ เรื่องการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และ การสำลัก (Chocking) ในครั้งนี้ โดยรับเกียรติจากวิทยากรทั้งสองท่าน คือ คุณมรกต แซ่จิว และคุณเมธิณี จงศรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย