Fly Smart @APDI Camp ครั้งที่ 1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ได้จัดกิจกรรมค่ายการบิน

Fly Smart @APDI Camp  “ค้นหาตัวตน ค้นพบ Passion”  ครั้งที่ 1

โดยน้อง ๆ นักเรียน จะได้เข้าฐานที่ทางสถาบันฯ จัดเตรียมไว้ ภายในฐานมีเกมส์สนุก ๆ และของรางวัลแจกมากมาย

น้อง ๆ จะได้ลองปฏิบัติจริง จากอุปกรณ์จริง บรรยากาศในวันนี้เต็มไปด้วยความสนุก ได้เสียงหัวเราะ 

และเกร็ดความรู้เรื่องเกี่ยวกับการบินกลับไปอีกเพียบบ

ทางสถาบันฯ ยินดีมาก ๆ นะคะที่ได้พบกัน หวังว่าน้อง ๆ จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง และได้เปิดมุมมอง เปิดใจ ค้นหา และค้นพบความชอบของตัวเองกันนะคะ