ชมรมการบิน โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 น้อง ๆ นักเรียน ชมรมการบินของโรงเรียน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ได้มาเรียนและลองทำกิจกรรมการบริการบนเครื่องบิน ณ ห้อง Inflight Mock up ของทางสถาบันฯ

ทางสถาบันฯได้พาน้อง ๆ เดินเยี่ยมชมศูนย์ฝึก ได้ลองขึ้นเครื่องบินของจริงและเข้าชมห้องฝึกอบรมต่าง ๆ 

ที่สายการบินชั้นนำ ใช้สถานที่ของสถาบันพัฒนาบุคลากรการบินในการฝึก


ทางสถาบันฯรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับน้อง ๆ ในวันนี้ ทางสถาบันขอขอบคุณน้อง ๆ จากชมรมการบิน

โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า มา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ