พิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

ได้จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564 วันแห่งความสำเร็จ วันแห่งความภูมิใจ 

ทางสถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบันฑิตทุกคน ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564