เสวนาอาชีพคนการบิน ครั้งที่ 2/2565

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน

ได้จัดกิจกรรมฟังบรรยาย ” เสวนาอาชีพคนการบิน ครั้งที่ 2/2565 “

ณ อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

 

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์จาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ 

       •  พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

และบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ

       •  พนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น

       •  พนักงานขนส่งสินค้าทางอากาศ

 

ทางสถาบันฯขอกราบขอบพระคุณวิทยากรทุกท่าน ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์จริง 

และได้ให้ความรู้แก่นักศึกษาของทางสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ขอบพระคุณค่ะ