Fly Smart @APDI Camp ครั้งที่ 2

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ได้จัดกิจกรรมค่ายการบิน

Fly Smart @APDI Camp  “ค้นหาตัวตน ค้นพบ Passion”  ครั้งที่ 2

โดยน้อง ๆ นักเรียน จะได้เข้าฐานที่ทางสถาบันฯ จัดเตรียมไว้ ภายในฐานมีเกมส์สนุก ๆ และของรางวัลแจกมากมาย

น้อง ๆ จะได้ลองปฏิบัติจริง จำลองสถานการณ์จริง ใช้อุปกรณ์จริง ทางสถาบันฯ ยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบกัน หวังว่าน้อง ๆ จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง และค้นพบความชอบของตัวเองกันนะคะ