ปัจฉิมนิเทศและพิธีประดับปีก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน 

ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศและพิธีประดับปีก

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

แผนการเรียนธุรกิจการบินและวิศวกรรมการบิน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

ประจำปีการศึกษา 2565 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องเกษมทรรศน์ ชั้น 12 อาคารเกษมนครา

ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานจาก

ผอ.ธงชัย  อินทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

อาจารย์สถาบันพัฒนาบุคลากรการบินและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต