กิจกรรมรดนํ้าดำหัว และรับพรจากผู้ใหญ่

วันที่ 11 เมษายน 2566 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ได้จัดกิจกรรมรดนํ้าดำหัว และรับพรจากคณะอาจารย์

เนื่องด้วยในวันปีใหม่ไทย สถาบันฯขออวยพรให้ทุก ๆ ท่าน มีความสุข ร่มรื่นตลอดปี ขอบคุณค่ะ