หลักสูตรฝึกอบรม CRM (Crew Resource Management)

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบิน CRM (Crew Resource Management) ขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2566 ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร กัปตัน ดร.ศุภโชค สุทธิโชติ อดีตครูฝึกนักบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทางสถาบันฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เปิดอบรมหลักสูตร CRM เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรในสายงานด้านธุรกิจการบิน ทางสถาบันฯขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย