งานปฐมนิเทศและพิธีประดับเข็ม โครงการความร่วมมือทางวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบินได้จัดงานปฐมนิเทศและพิธีประดับเข็ม 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า และสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน 

ณ ห้องเกษมทรรศน์ ชั้น 12 อาคารเกษมนครา