กิจกรรมค่ายการบิน Fly Smart @APDI Camp #DEK66

ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ได้จัดกิจกรรมค่ายการบิน Fly Smart @APDICamp #DEK66 

ขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  น้อง ๆ ที่มาในวันนี้น่ารักและตั้งใจร่วมกิจกรรมกันทุกคนเลยค่ะ 

หวังว่าน้อง ๆ จะได้รับความรู้และได้เปิดมุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับสายอาชีพธุรกิจการบินกันนะคะ ยินดีที่ได้พบกันในครั้งนี้ค่ะ