คณะผู้บริหารสถาบันฯ เดินทางเยี่ยมชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ดร.เมธา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน พร้อมทั้งคณะผู้บริหารสถาบันฯ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เดินทางเยี่ยมชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ในวันพุธ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช

ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ขอขอบคุณวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะ