กิจกรรมอบรม Tour Leader รุ่นที่ 3

       สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ได้จัดอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 

วิทยากรทุกท่านตั้งใจมาให้ความรู้ และแชร์ประสบการณ์ พร้อมวิธีแก้ปัญหาแบบจัดเต็มไม่มีกั๊ก! 

สถาบันฯ หวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์ดี ๆ จากการอบรมในครั้งนี้นะคะ