พิธีเปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา และนิทรรศการวิชาการ NTUN BUNKASAI

          ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบินร่วมกับห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น-ธุรกิจการบิน 

ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานในพิธีเปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการวิชาการ NTUN BUNKASAI ณ ลานรวมใจ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โดยในงานนี้ สถาบันฯ ได้รับเกียรติจากท่าน พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี 

ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และดร.เมธา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันฯ ที่มาร่วมเยี่ยมชมบูธของสถาบันฯ และสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาอย่างเต็มที่ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมและสนับสนุนงานนี้ในวันนี้ค่ะ