นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่​ 4 ห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น-ธุรกิจ​การบิน​ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์​กอง​ทัพอากาศ

          เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ตัวแทนอาจารย์ประจำสถาบันฯ ได้นำทีมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

จากห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น-ธุรกิจการบิน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ ออกเดินทางเพื่อไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และการเข้าใจ ในเรื่องราวและประวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศในประเทศไทยอย่างลึกซึ้งและน่าสนใจ ขอขอบคุณท่านวิทยากรที่ได้บรรยายให้ความรู้แก่พวกเรา และขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสร้างประสบการณ์ในครั้งนี้ ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะ