เยี่ยมชมครัวการบินไทย (THAI Catering)

        ท่านอาจารย์ ดร. ญาฎา ได้นำทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทัศนศึกษาไปเยี่ยมชมครัวการบินไทย (THAI Catering) 

ไม่เพียงแต่ได้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องการบริการอาหารมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ แต่ยังได้มีโอกาสทดลองชิมเมนูอาหารที่ให้บริการบนเครื่องบินจริง ๆ อีกด้วย การเพิ่มประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ที่มีค่ามากสำหรับนักศึกษา

        นอกจากนี้ ทีมนักศึกษายังได้รับโอกาสเข้าไปชมกระบวนการผลิตอาหารในการจัดอาหารขึ้นบนเครื่องบิน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา เพราะพวกเขาได้เห็นขั้นตอนการเตรียมอาหารและการจัดเตรียมก่อนจะนำเสิร์ฟลูกค้าบนเครื่องบิน

        ท่านอาจารย์ดร. ญาฎาขอขอบคุณทีมวิทยากรที่ให้ความรู้และบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการการบริการอาหารอย่าง

มืออาชีพ และยังขอขอบคุณการต้อนรับอบอุ่นที่ได้รับจากทีมงานของครัวการบินไทยในครั้งนี้ด้วยค่ะ