โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียน จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการตัดสินใจเรื่องการศึกษาต่อในอนาคต มีกิจกรรมมากมายที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเป็นทางเลือกใหม่ ๆ  ให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม