ค่ายการบิน Exploring the Skies ครั้งที่ 2

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน จัดกิจกรรม ค่ายการบิน  Exploring the Skies ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 

ณ ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 

อาจารย์ของสถาบันฯ ทุกท่าน ขอขอบคุณน้องๆ นักเรียนค่ายการบินรุ่นที่ 2 ที่ตั้งใจร่วมกิจกรรมในทุกฐานเลย 

หวังว่าน้องๆ จะได้รับประสบการณ์ที่ดีและได้เปิดมุมมองใหม่ในสายอาชีพธุรกิจการบินนะคะ