ค่ายการบิน Exploring the Skies ครั้งที่ 3

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน จัดกิจกรรม ค่ายการบิน  Exploring the Skies ครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 

ณ ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 

อาจารย์ของสถาบันฯ ทุกท่าน ขอขอบคุณน้องๆ ทุกคน ที่ตั้งใจร่วมกิจกรรมในทุกฐานเลยนะคะ 

หวังว่าน้องๆ จะได้รับประสบการณ์ที่ดีและได้เปิดมุมมองใหม่ในสายอาชีพธุรกิจการบินนะคะ