นักศึกษาเกาหลี (BUFS) และทีมสโมสรนักศึกษา เยี่ยมชม THAI Catering และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่ 19 มกราคม 2567 อาจารย์จากสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน นำทีมนักศึกษาเกาหลี 

จาก Busan University of Foreign Studies และทีมสโมสรนักศึกษาของสถาบันฯ 

ทัศนศึกษา ณ ครัวการบินไทย (THAI Catering) และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ในวันนี้พิเศษมากๆ ที่ได้เข้าชมกระบวนการผลิต ในการจัดเตรียมอาหารขึ้นเครื่องบิน และน้องๆ นักศึกษายังได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานจริง ของพี่ๆ วิทยากรจากบางกอกแอร์เวย์ส เพื่อนำไปต่อยอดอาชีพได้ในอนาคตค่ะ 

ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน ที่มามอบความรู้และประสบการณ์ดีๆ ให้กับนักศึกษาในครั้งนี้ค่ะ