นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Busan University of Foreign Studies

สถาบันฯ APDI มีความภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัย Busan University of Foreign Studies จำนวน 11 คน และได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะและความรู้ทางวิชาชีพให้กับนักศึกษา
ซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงในภาคอุตสาหกรรมการบิน และแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ในมุมมองทางวัฒนธรรมกับคณาจารย์และนักศึกษาไทยของเราเช่นกัน
หลังจากจบหลักสูตร ตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวความในใจพร้อมกล่าวขอบคุณในการจัดโครงการครั้งนี้
สุดท้าย..ดร.เมธา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ได้มอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรนานาชาติ APDI สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยการศึกษาต่างประเทศปูซาน (BUFS) ซึ่งเป็นหลักสูตร 45 ชั่วโมง สะสมหน่วยกิตได้ 3 หน่วยกิต และร่วมถ่ายภาพรวมกัน ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา
ขอขอบคุณที่ทำให้การพบกันในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ! การเดินทางกลับบ้านไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดของการความสัมพันธ์ระหว่างกัน ความทรงจำและความสนุกสนานจะยังคงอยู่ตลอดไป ขอให้การเดินทางกลับด้วยความปลอดภัย      
และเรารอคอยการพบกันอีกครั้ง!