เยี่ยมชมคลังสินค้าบางกอกแอร์เวย์ส ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2567 อาจารย์จากสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ท่านอาจารย์อดุลยรัตน์ 

นำทีมนักศึกษารายวิชา ALB209 และ AL322 เยี่ยมชมคลังสินค้าบางกอกแอร์เวย์ส ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

เป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาจะได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงๆ ภายในคลังสินค้า ได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการต่างๆ จากพี่ๆ วิทยากรทุกท่าน สถาบันฯ ขอขอบคุณทีมวิทยากรทุกท่าน ที่ให้เกียรติมามอบความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ ในครั้งนี้ให้กับนักศึกษาของทางสถาบันฯ ขอบคุณมากค่ะ