เสวนาการบิน ครั้งที่ 2/2566 บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์สต็อค จำกัด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา สถาบันฯได้จัดงานเสวนาการบิน ครั้งที่ 2/2566 ขึ้น ขอขอบคุณ บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์สต็อค จำกัด ที่ได้ให้เกียรติจัดทีมวิทยากรเพื่อบรรยายให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับอาชีพต่างๆในสายงานด้านการบิน รวมถึงการแนะแนวทางการสมัครงานให้กับน้องๆปี4 ของสถาบันฯ สถาบันฯ หวังว่าน้องๆจะได้นำความรู้จากการรับฟังเสวนาครั้งนี้ไปปรับปฏิบัติใช้ในอนาคตนะคะ