Mock Interview นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของสถาบันฯ

 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ได้จัดการสอบจำลองการสัมภาษณ์งาน Mock Interview ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของสถาบันฯ ทุกคนจัดเต็มสวย หล่อ เป๊ะปังมากๆ เลยค่ะ 

ขอให้นักศึกษานำสิ่งที่ได้ในวันนี้ กลับไปเป็นแนวทางในการแก้ไข และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตนะคะ