ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ ดร.เมธา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน เดินทางไปยังโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เพื่อทำความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า นายธงชัย อินทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าได้ให้เกียรตินำผู้บริหารและคณาจารย์เยี่ยมชมห้องเรียนแผนการเรียนธุรกิจการบิน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า