อบรมหลักสูตร Soft Skill หัวข้อ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับบริษัท Wingspan

วันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้จัดการอบรมหลักสูตร Soft Skill ภายใต้หัวข้อ ‘การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ’ ให้กับบริษัท Wingspan ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 

โดยเนื้อหาของการอบรมจะนำเสนอเทคนิคที่จะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

แก่ผู้เข้าอบรม ขอขอบคุณวิทยากรผู้มีประสบการณ์ทั้งสองท่าน อาจารย์เรวัต กล้าโชติชัย และอาจารย์ณัฏฐยา ศรีสุภา ที่มามอบเทคนิคดีๆ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ค่ะ