คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ยินดีต้อนรับนิสิตคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยากรหวังว่าความรู้ในการอบรมครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์กับนิสิต 

มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกคนนะคะ