คณะจากโรงเรียนชลประทานวิทยา เข้าเยี่ยมชม สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน