Smart Students: Fly for Fun

Smart Students: Fly for Fun วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางสถาบันฯได้จัดโครงการบริการวิชาการ โครงการ Smart Students: Fly for Fun สำหรับนักเรียนมัธยมตอนปลาย ที่สนใจการเป็น Air Hostess และ Ground Service Agent ในหลักสูตรการบิน ขอบคุณผู้อบรมทุกคนที่ให้ความสนใจใน โครงการนี้ร่วมกิจกรรมและแชร์ความรู้กันนะคะ นอกจากนี้ทางสถาบันฯยังเปิดบ้านให้ ทุกท่านเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการณ์ต่างๆ อีกด้วยค่ะ