พิธีเปิดอาคารเกษมศักยพัฒน์

พิธีเปิดอาคารเกษมศักยพัฒน์

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565

 

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

พลอากาศโท เดชิศร์ เจริญวงศ์ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ส่วนปฏิบัติการบิน บริษัทการบินกรุงเทพจำกัด (มหาชน) และกัปตันอนุชา เดชอภิรักษ์ชน กรรมการผู้จัดการ โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง

 

ร่วมตัดริบบิ้น เปิดอาคารเกษมศักยพัฒน์ (ศูนย์ฝึกอบรม APDI เฟส 2)

 

อาคารเกษมศักยพัฒน์ เกิดขึ้นจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

และเพื่อรองรับการเติบโต ให้กับลูกค้าสายการบินพันธมิตรต่าง ๆ รวมถึงสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา

อีกทั้งกลุ่มลูกค้าที่อาจเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

 

เกษมศักยพัฒน์ เป็นอาคารขนาด 3 ชั้น ประกอบไปด้วย

ห้องอบรม ห้องอาหาร ห้องพักผ่อนสำหรับผู้เข้าอบรม และมีสระว่ายน้ำขนาด 20*14 เมตร พร้อม สิ่งอานวยความสะดวกครบครัน

 

ในงานนี้มีแขกผู้มีเกียรติ จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมมากมาย

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ทำให้งานสำเร็จไปด้วยดีค่ะ