โครงการทัศนศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ความรู้ไม่ได้มีแต่ในห้องเรียน ในระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ทางสถาบันฯได้จัดโครงการทัศนศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 

เด็กการบิน APDI สัมผัสประสบการณ์ตรงฟังรายงานการปฏิบัติงานภาคพื้น จากพี่ ๆ สายการบินบางกอก แอร์เวย์ 

ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และกระบวนการตรวจค้นก่อนขึ้นเครื่อง มาตราการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากพี่ๆ ในท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

เข้าเยี่ยมชมแหล่งสารสนเทศ ประวัติความเป็นมาของจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ 

ทั้งสนุกและได้รับความรู้ส่งตรงจากผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบิน