งานปฐมนิเทศและพิธีประดับเข็ม โครงการความร่วมมือทางวิชาการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

           วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบินได้จัดงานปฐมนิเทศและพิธีประดับเข็ม 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า และสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ณ ห้องเกษมทรรศน์ ชั้น 12 อาคารเกษมนครา