บรรยายจาก FedEx (AL422)

         ความร่วมมือที่มีค่าจาก FedEx ในการมาบรรยายในรายวิชา CUSTOMS SERVICE (AL422) ให้กับนักศึกษาของสถาบันพัฒาบุคลากรการบิน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า การมีทีมวิทยากรจากบริษัทชั้นนำเข้ามาเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เป็นที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง ขอขอบคุณบริษัท FedEx ที่ให้ความร่วมมือในการเติบโตและเรียนรู้ของนักศึกษาของเรานะคะ 

 

 

         อีกอย่างที่น่าภาคภูมิใจคือ ในทีมวิทยากรของ FedEx มีพี่ซันศิษย์เก่าของสถาบันเราเองอยู่ด้วยค่ะ พี่ซันเรียนจบแล้วก็ได้งานทำทันที แสดงให้เห็นถึงความเก่งและความสำเร็จที่มาพร้อมกับการศึกษาที่ท่านได้รับ ขอให้นักศึกษานำรุ่นพี่เป็นแรงบันดาลใจ และประสบความสำเร็จตามไปเช่นกันนะคะ