APDI จัดกิจกรรม Team Building

          APDI ได้จัดกิจกรรม Team Building ในวันที่ 22 กันยายน 2566 เป็นโอกาสที่ทุกคนในองค์กรได้มารวมตัวกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและเสริมทักษะการทำงานร่วมกันในทีมให้ดียิ่งขึ้น โดยกิจกรรม Team Building ครั้งนี้ได้รับเกียรติโดยท่านวิทยากร ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างมาก ทั้งหมด 3 ท่าน ซึ่งได้ช่วยในการสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดระยะเวลาที่ทำกิจกรรม

         การทำกิจกรรมนี้ไม่เพียงเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งภายในทีม แต่ยังสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างสมาชิกของทีมให้ดียิ่งขึ้นด้วย โดยการทำงานร่วมกันในมุมต่าง ๆ ช่วยให้ทุกคนพัฒนาทักษะ และรับประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ส่งผลในการทำงานร่วมกันในอนาคตให้ดียิ่งขึ้นค่ะ